Tým

Jsme advokáti poskytující služby samostatně nebo ve vzájemné spolupráci tak, aby vždy bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku. Naši klienti se mohou spolehnout, že v případě potřeby bude jejich problém konzultován celým týmem advokátů a při jeho řešení využijeme všechny odborné znalosti a zkušenosti.

JUDr. Petr Kubíček, advokát

Advokát působící v advokacii od roku 2010 nejprve jako advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři, následně v kanceláři zaměřené na generální praxi a po absolvování advokátní zkoušky působící jako samostatný advokát.

JUDr. Petr Kubíček se specializuje především na trestní, občanské, insolvenční a směnečné právo.

JUDr. Lenka Lukešová, advokát

Advokátka působící v advokacii od roku 2008 s předchozí zkušeností z ústředního orgánu státní správy. JUDr. Lenka Lukešová absolvovala praxi advokátního koncipienta ve dvou českých advokátních kancelářích provozujících generální praxi a po složení advokátní zkoušky v roce 2011 působí jako samostatná advokátka.

JUDr. Lenka Lukešová poskytuje služby především v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a také v oblasti vymáhání pohledávek.