Ceník

Odměna za právní služby je stanovena smluvně nebo mimosmluvně dle advokátního tarifu.

Dle povahy věci a požadavků klienta je možné dohodnout odměnu za právní služby smluvně hodinově, přičemž orientační rozmezí hodinové sazby činí 1.800,- Kč – 2.500,- Kč. Advokát s klientem může rovněž odměnu za právní služby vymezit s odkazem na úpravu odměn advokátů dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ve specifických případech je možné sjednat smluvní úkonovou odměnu, kdy si advokát s klientem určí pevnou částku odměny za právní úkon a vymezí okruh právních úkonů, za které odměna náleží.

Odměnu lze rovněž stanovit paušální částkou za celkové provedení dohodnuté právní služby, například při převodu nemovitosti, vypracování smluv, jednoduchého rozvodu aj.

Po dohodě s klientem lze sjednat i pravidelnou měsíční paušální odměnu za průběžně a dlouhodobě poskytovanou právní pomoc.  

Jestliže odměna není sjednána, řídí se advokátním tarifem.