Profil

Jsme spolupracující advokáti poskytující právní služby v odvětvích práva soukromého i veřejného, a to dle specifických potřeb každého klienta. Zakládáme si na osobním a vstřícném přístupu ke každému zájemci o právní pomoc, jehož požadavky jsou pro nás prioritou. Všechny naše služby poskytují výlučně advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s jinými kolegy advokáty a dále se spřízněnými notáři, exekutory a znalci, prostřednictvím kterých našim klientům zajistíme ty služby, které advokátům ze zákona nepřísluší.